Crossfit

Kraftbruket är affiliate @ www.crossfit.com  

 Crossfit - träning som är utmanande och rolig för alla från motionär till elit.
Träningen är uppbyggd på naturliga rörelser som :sitta ned och stå upp, springa, lyfta, kasta, klättra, hoppa, knuffa och släpa. Vi har de rörelserna i oss naturligt och de ligger till grund för de övningar vi strävar efter att bemästra inom Crossfit. 
Grundprincipen är: konstant varierande funktionella rörelser utförda med hög intensitet för att uppnå fysisk prestationsförmåga. För att bli så allsidig som möjligt med lika stor förmåga i var och en av följande fysiska färdigheter: - Rörlighet - Kondition - Uthållighet
- Styrka - Snabbhet -Explosivitet - Smidighet - Koordination - Precision - Balans.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙