Yoga hos Kraftbruket Yoga Skutskär


Ashtanga Yoga är en kraftfull och dynamisk form av yoga (Yang yoga) fysisk, aktiv, het, yoga som bygger styrka, ökar rörlighet och smidighet, ger god balans och kroppskontroll med en medveten andning och fokusering som grund. "Yoga is possible for anybody who really wants it. Yoga is universal…"

- Sri K Pattabhi Jois


Yin Yoga är en lugn och meditativ yogaform där fokus ligger på kroppens yin delar som bindväv/fascia, leder och ligament. i Yin yogan är det framförallt områdena kring höften, låren, bäckenbenet och nedre delen av ryggraden som man jobbar med. Man utför alla övningar på golvet och man håller varje position mellan tre till fem minuter, med musklerna avslappnade och med medveten andning för att fokusera kropp och sinne på vad som händer.


Yin / Yangyoga är en blandning av Yinyoga och Ashtanga. Vi startar med 30 min Yin sedan avslutar vi med 37 min Ashtanga med savasana som avslut. Denna yogaform passar dem som vill ha utav både yin och yang. 


Inte aktiv verksamhet just nu är:


MediYoga® en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått stora framgångar genom att vi knyter samman uråldriga holistiska redskap med den moderna skolmedicinen. För att verka inom vården (som MediYogan gör) behövs evidens, underlag på att det verkligen fungerar. I samverkan med Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomför MediYoga institutet regelbundet nya studier som ger medicinskt underlag på varför MediYoga fungerar så bra. MediYoga är ett helt filosofiskt system som syftar till att stötta vår egen läkning. Mer info på www.mediyoga.se 


Ayurvedisk Yogamassage är en djupgående helkroppsbehandling med rötter i yoga och ayurveda, uråldrig indisk vetenskap där helhetsperspektivet är centralt. Massage och yoga-baserad stretching stimulerar kroppen att återgå till sin naturliga hälsa och vitalitet.


 HRVHeart Rate Variability träning Hjärtat är verktyget i HRV Hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans, med HRV träning lär du dig genom andning påverka hjärtats rytm.

 På bilden: Ett pass Ledd Ashtanga i en Mysoregrupp utfört i Kraftbrukets härliga yogasal

/get/file/Mysore i Yogashalan.jpg


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙